Anmälan för föreningar

Anmäl dig enkelt genom att fylla i formuläret. Som medlem i Föreningsalliansen får er förening utställarplats utan kostnad och även om ni behöver el på er plats ingår det.

Som medlem får ni också en gratis 1/8-dels annons i programbladet/lotten men vill ni ha en större annons kan ni köpa den för halva priset. De priser som gäller för er syns när ni väljer annonsens storlek. Ni kan även förhandsbeställa matbiljetter mot kostnad.

Sista anmälningsdag är 2022-03-31.

Anmälningsvillkor
Föreningsalliansen Olandsbygden är en förening utan momsplikt. Alla priser anges inklusive avgifter.

Faktureras med 30 dagar. Anmälan är klar först efter betalning och bekräftelse från Föreningsalliansen
Olandsbygden. Anmälan är bindande efter bekräftad betalning.

Föreningsalliansen beslutar om placering inom utställarområdet.

Manusunderlag för annons skickas till Print & Dekor efter samverkan med dem.

Vid hinder som grundar sig på Force Majeur häves detta kontrakt. Sjukdom ses som laga förfall på den engagerades sida om sjukintyg kan uppvisas. Otjänlig väderlek räknas normalt inte som laga förfall om det inte är helt omöjligt att ta sig fram i trafiken. Part som drabbas av laga förfall skall omedelbart meddela berörda parter. Vid hinder på grund av myndighetspåbud skjuts evenemanget fram (inriktning aug 2023) och evenemangsanmälan kvarstår till nytt datum. Matbiljetter återbetalas i fullo.

Antal biljetter (biljetterna kan användas både dags- och kvällstid.)
Antal biljetter (biljetterna kan användas både dags- och kvällstid.)