Anmälan för utställare

Oland Visars utställarområde är öppet 13-14 augusti för besökare. Däremot drar evenemanget igång redan 12 augusti på kvällen med uppträdanden på stora scenen.

Anmäl dig enkelt genom att fylla i formuläret eller genom att använda anmälningsblanketten längre ner. Den kan du fylla i och mejla till olandvisar@alunda.se eller lämna in till Stefan Gustafsson på Bolist Gustis AB i Alunda. Vid frågor kan du kontakta Maria Blomqvist på telefon 073-020 99 82.

Anmälan är slutförd först när du fått bekräftelse att anmälan är mottagen och behandlad.

Sista anmälningsdag är 30 juni 2022.

Anmälningsvillkor
Föreningsalliansen Olandsbygden är en förening utan momsplikt. Alla priser anges inklusive avgifter.

Faktureras med 30 dagar. Anmälan är klar först efter betalning och bekräftelse från Föreningsalliansen Olandsbygden. Anmälan är bindande efter bekräftad betalning.

Föreningsalliansen beslutar om placering inom utställarområdet.

Vid hinder som grundar sig på Force Majeur häves detta kontrakt. Sjukdom ses som laga förfall på den engagerades sida om sjukintyg kan uppvisas. Otjänlig väderlek räknas normalt inte som laga förfall om det inte är helt omöjligt att ta sig fram i trafiken. Part som drabbas av laga förfall skall omedelbart meddela berörda parter. Vid hinder på grund av myndighetspåbud skjuts evenemanget fram (inriktning aug 2023) och evenemangsanmälan kvarstår till nytt datum.

Önskas avanmälan och återbetalning så återbetalas 95%. Entrébiljetter återbetalas minus serviceavgift om 25kr/biljett. Matbiljetter återbetalas i fullo.

Vi vill delta!
Fyll i om du vill att vi skickar fakturan till en annan adress än den som blir synlig på vår hemsida.
Antal biljetter (biljetterna kan användas både dags- och kvällstid.)
Antal biljetter (biljetterna kan användas både dags- och kvällstid.)
Antal biljetter
Antal biljetter
Antal biljetter
Antal biljetter