Mäklarbyrån Uppland AB

Förmedling och försäljning av fastigheter och bostadsrätter.
Bistår även med hjälp vid upprättande av köpehandlingar vid privata försäljningar.
Upprättande av bouppteckningar, boutredningar, arvskiften, bodelningar, gåvobrev m.m.