ALUNDA JÄRNGJUTERI I HAMMARBY HAR UPPHÖRT

Text Mia Mattsson ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 2022

Mitt i hjärtat av Vallonbruken i Uppland har vi bedrivit en småskalig verksamhet. Familjeföretaget grundades 1946, kriget var slut och efterfrågan på gjutjärnsdetaljer var stor. Gjuteriet byggdes bokstavligen upp för hand av egen skog och med murstenar som tillverkades på plats.

Återvinning av gjutjärn, enkla metoder och en bra kupolugn har varit grunderna i vår tillverkning. Den gamla kupolugnen där vi smälte gjutjärn vid 1600 grader är numera riven. Det var den sista kupolugnen som var i bruk i Sverige. Vår sista gjutning i densamma utfördes den 3 oktober 2020.

Vi den andra generationen gjutare har arbetat med handformning i sand på samma sätt som vår pappa lärde oss. Genom alla roliga uppdrag och specialbeställningar har vi fått förmånen att tillverka både skulptur till offentlig miljö såväl som gjutjärnsurnor och soffor.

Gör ett besök på Alunda Kyrkogård så kan du njuta av lokalt tillverkat gjutjärn. Under åren utvecklades vi även till ett besöksmål. Vi vill tacka alla för att vi fått förmånen att vara inte bara ett gjuteri utan även en Mötesplats.

Varma Hälsningar som vi Gjutare brukar säga från Bosse, Göran och Mia alla med efternamnet Mattsson.

ALUNDA JÄRNGJUTERI – HANDEN , ÖGAT OCH JÄRNET
Inledningstext från boken. Författare: Kersti Kollberg. Fotografier: Björn Ullhagen. Utgiven år 2014.

Proppen med den eldfasta leran har precis slagits bort från kupolugnens öppning och den glödande järnsmältan strömmar ut. Gnistorna yr och stänker ned på golvet. En behållare står färdig mellan två bockar att ta emot den flytande i 600 grader heta smältan.

De två männen ser på varandra. De lyfter tillsammans upp skänken. Skänken eller behållaren är placerad mellan två stänger som fästs i en kraftig kedja som hänger ned från taket. De drar i kedjan så att skänken kommer i rätt läge ovanför gjutformarna. Männen ser på varandra igen, kollar av att den andre också är beredd. Inte ett ord växlas men de har känt varandra i över 60 år och arbetat tillsammans i Alunda jämgjuteri i 35 år. De vet var de har varandra.

Ögonblicket är inne, flera veckors noggranna förberedelser ska resultera i urnor, salutkanoner och prydnadsföremål.

De vickar försiktigt på behållaren med stadiga händer och fyller den första gjutformen med det glödande heta järnet. Smältan får inte rinna för fort för då är det risk att det flödar över och hamnar i sanden på golvet. Det får inte heller rinna för sakta för då är det risk att massan hinner stelna; den kan då inte rinna ut i flaskans alla vinklar och hörn. Ögonblicket sammanfattar också hela gjuteriet, dess nuvarande existens och historia. Allt handlar om minutiöst hantverk. Det är handens skicklighet som bestämmer hela verksamheten.

Bo och Göran Mattsson är bröder och de tog över Alunda järngjuteri när fadern Olle avled år 1980. Tillsammans med Görans hustru Mia har de två bröderna utfört en kulturgärning av det ovanliga slaget. Som sanna eldsjälar har de bevarat en konstform som bygger på ålderdomlig teknik parallellt med djärvt framåtblickande.

Gjuteriet som grundades år 1946 är ett familjeföretag som vilar på tillhörighet och tillit. Det är också ett företag som inte riktigt är som de andra i gjuteribranschen – men som de flesta andra i Östhammars kommun. Dessutom är det ett företag som dagens ägare har gjort till en livsstil, med sparsamhet med resurserna, återanvändning, småskalighet som ledord.

Alunda är det minsta gjuteriet i landet och är ett av två gjuterier som fortfarande använder sig av kupolugn. Det andra företaget med en sådan ugn är landets största gjuteri, Volvo i Skövde. Där har man kupolugn som komplement till andra upphettningsanordningar. På Volvo i Skövde gjuter man 20000 ton gods per år. Vid Alunda järngjuteri är produktionen cirka 25 ton per år.

I Alunda är siktet inte inställt på att driva framåt mot större kapacitet och volymer. I stället styrs man av kretsloppstänkande. Återanvändningen gäller när gammalt gjutgods köpt som skrot förvandlas till vackra åtråvärda konstföremål och när gamla modeller på parkurnor och prydnadsföremål räddas från nedlagda gjuterier. Här börjar historien om Sveriges minsta järngjuteri.

Artikel från gjuteri.se år 2019:
gjuteriet.se

Återvinningsmaterial. År 2018. Foto: Patrik Franzén.

Efter gjutning, arbete med blästring,målning mm. År 2018. Foto: Patrik Franzén.

Produktion . År 2018. Foto: Eva ”Edda”  Franzén.

Bröderna Bosse och Göran Mattsson. År 2014. Foto: Björn Ullhagen.

Det slår gnistor om denna bild! År 2014. Foto: Björn Ullhagen.

Mia Mattsson med Venusurnan. År 2014. Foto: Björn Ullhagen.

Balkong Bokförlag. Boken kan också finnas på bokborsen.se

Bosse (1949 – 2022). 

I minnet du lever
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser dig
Precis som du var

Kupolugnen, den nedre delen. År 2018. Foto: Patrik Franzén.

Nu tid för annat, välförtjänt! Göran och Mia Mattsson på AFF:s julbord i Ekeby Bygdegård. År 2022. Foto: Eva ”Edda”  Franzén.