Alunda Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppens uppdrag är att:

  • Främja utvecklingen av egna orten och bygden.
  • Ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter.
  • Stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet.
  • Utgöra remissinstans till kommunen och delta i samråd.

Stefan Pettersson

Ordförande

Ansvarsområde:
Företagande, bygga och bo, vatten och avfall

Visa källbilden
070-570 14 10

Visa källbilden
compagesm@gmail.com

Erik Ekström

Vice ordförande

Ansvarsområde:
Vård, skola och omsorg

Visa källbilden
072-505 15 03 eller
0174-105 15

Visa källbilden
erik@elmedex.se

Cecilia Willén Johansson

Sekreterare

Ansvarsområde:
Hemsida

Visa källbilden
070-727 91 41

Visa källbilden
cizziholst@gmail.com

Yngve Jordeby

Ansvarsområde:
Infrastruktur och kommunikation

Visa källbilden
070-683 84 80
0174-102 21

Visa källbilden
yngve@jordeby.se

Torbjörn Söderlund

Ansvarsområde:
Ungdom och fritid

Visa källbilden
070-738 37 93

Visa källbilden
tsoederlund2000@yahoo.se

Maria Färnström

Ansvarsområde:
Ungdom och skola

Visa källbilden
070-384 18 42

Visa källbilden
Maria_farnstrom@hotmail.com

Torbjörn Andersson

Ansvarsområde:
Ungdom och fritid

Visa källbilden

Visa källbilden
tobbe.trucker@gmail.com

Protokoll

Övriga filer

Medlemmar 2023