PROJEKT ALUNDAS HISTORIA

År 2022 tilldelades Alunda Företagareförening Carl G Beck-Friis Stiftelses stipendium för Naturvård och Hembygdskultur. För att på alunda.se fortsätta dokumentera och digitalisera Alundas historia och därmed göra den tillgänglig för allmänheten. Detta görs i samarbete med Olands Hembygdsgille då mycket av materialet kommer från deras tidskrifter. Uppdraget utförs av företagen Adeblo och Ateljé Edda.

 

Tidigare projekt

ATTRAKTIVA & LEVANDE ORTER

Attraktiva & levande orter, ett samarbetsprojekt för tätortsutveckling!

En sammanställning av projektet som avslutades 2020:

På vår ort hände följande:

Rondellen i Alunda

Alundas utvecklingsgrupp hade som mål att sätta Alunda på kartan genom en historisk utsmyckning i form av ”Alundaälgen”. En symbol för bygden i samband med ombyggnaden av 288an.

De tre älgarna tillverkades av Christer Grundström.

Rondellen är upplyst och pryds av låg och marktäckande växter. Klart 2017.

Alundaälgen är en älgfigur i form av en yxa som hittades i en myr i Norrlövsta, norr om Alunda. Älgfiguren som är en ceremoni yxa i grönsten har daterats till yngre stenåldern, ca 4000 år gammal. Alundaälgen förvaras idag på Statens Historiska Riksmuseum.

Östbergs plats

Den lilla gräsplätten intill ICA:s parkering var det första delprojektet som fokusgrupp Fysisk Miljö Alunda genomförde.  Den stensatta ytan med spaljéer, blomlådor och bänkar har blivit en välkomnande entré till Alunda centrum och en trivsam plats för en stunds vila. Klart 2018.
Samarbete:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

Belysning

Belysning av träd på Centrumvägen under höst och vinter. Samt belysning under balkongerna på BRF Alunda och Foghammarsbron.
Klart 2019 och 2020.
Samarbete:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Bolist Gustis AB,  Hammarby Maskin och Transport, Alunda företagarförening, Polisen och lokala eldsjälar.

Alunda Skidbacke

Komplett grillplats med 1st. eldstad och 4st. bänkar köptes in genom Östhammars kommun. Vindskydd byggdes i lösvirke. Fokusgruppens deltagare medfinansierade detta med eget ideellt arbete. Arbetet bestod av behandling av grillplatsmaterial, målning av vindskydd och iordningställande av underlag samt montering av levererat lösvirke.
Klart 2019.
Samarbete:
Östhammars kommun, Alunda Alpina, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

Attraktiva & Levande orter på Facebook hittar du här.

Samt i detta informationsblad: Attraktiva och levande orter

Se Alundas Historia här.

Östbergs plats. En oas framför ICA Supermarket Alundahallen.

Vinterbelysningen i Alunda centrum. 

Foghammarsbron vackert upplyst.