Webbsändningar om Alunda av Östhammars kommun

(sänds på Facebook men kan ses utan konto)

Webbsändning 2021-06-03 om Alundas utveckling. Klicka för att titta.

Webbsändning 2022-02-10 om slutförvaret i Forsmark. Klicka för att titta.

Webbsändning 2022-03-17 om kommunens förslag till översiktsplan. Klicka för att titta.

Webbsändning 2022-04-07 om gator och vägar i kommunen. Klicka för att titta.

Webbsändning 2023-04-13 om Alundas utveckling. Klicka för att titta.