FRAMTIDSPLANER

Den politiska visionen för Alundas utveckling formulerades av kommunfullmäktige i juni 2021. Den lyder:

 ”Vi vill utveckla Alunda så att fler människor kan flytta hit och så att företag kan utvecklas och etableras här. Vi vill erbjuda en god samhällsservice, bostäder och möjlighet till pendling. Tillväxten i Alunda ska skapas genom aktiv samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Den ska präglas av tolerans, öppenhet och hållbarhet – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. År 2035 har kommunen skapat förutsättningar för att Alunda har en befolkning som är 1.000 fler än idag.

Läs mer om tillväxt och utveckling

Prenumerera gärna på Tillväxtnytt