Vatten och avlopp

Nu är den nya vattenledningen till Alunda klar!

Trots att tillgången på vatten nu är bra i Alunda är det bra att tänka på hur du använder dig av vatten. Här kan du ta del av lite bra saker att tänka på:

Hållbar vattenanvändning

Nytt reningsverk i Alunda