ALUNDA KYRKA –  DETALJ TORN

Alunda stenkyrkas äldsta delar stammar från 1200-talet. Då uppfördes långhus med torn i ena änden och kor i andra.

År 1796 försågs Alunda kyrka med ett tornur. Smeden  Johan Marmén från Marma by fick uppdraget.

På 1930-talet lades ett koppartak.

År 1962 utfördes kompletteringar av plåten och urtavlornas visare förgylldes.

År 1987 reparerades och kompletterades spirans takstolskonstruktion med nya bjälkar och pålaskningar.

År 1997 sattes hängrännor upp på norra och östra sidan av tornet och dessa kompletterades år 2001 med stuprör.

År 2009 renoverades tornet. Se antikvarisk kontrollrapport här:
upplandsmuseet.se

Torntaket på Alunda Kyrka sett uppifrån. 
Foto: digitaltmuseum.se.