BILDGALLERI ARBETSPLATSER

Widéns Cementgjuteri, Stavby socken. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Järnvägsbygget Faringe – Gimo, år 1918. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Spinnerska Lövgren i Mysslinge, år 1941. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Göran och Bosse Mattsson på Alunda Järngjuteri, en 70 – årig industrihistoria som avslutades år 2020. Foto: Björn Ullhagen.

Sannolikt ägare och arbetare på gården Haglösa, Films socken år 1915. Films socken låg i Olands härad fram till 1974. Källa: digitaltmuseum.se

Löddby folkskola. Lektion i textilslöjd. Årtal okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Gårdsfoto från Ovanby. Fr.v. Viktor Eriksson, Evert Eriksson, Gunnar Örtengren, Etel Eriksson, flicka okänd, Erik Eriksson och Frida Adolfsson. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Vendla Olsson i Stensunda. Tidigt 40 – tal. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Konsumbutik Alunda. År 1943. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Ateljé Hilda Nyman, Alunda. Årtal okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Bagare, Alunda Bageri. År 1944. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Också förmodligen från Haglösa gård. I början på 1900 – talet. Foto och mer info: digitaltmuseum.se

Einar Eriksson jobbade som bonddräng i Ovanby. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Vilhem Olsson i Stensunda. Tidigt 40 – tal. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Tandläkarmottagning, Alunda år 1950. Foto och mer info: digitaltmuseum.se