FOLKMEDICIN

Text Sigvard Cederroth ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 1982
Meddelare: Johan Eurell, lantbr. f. 1869 i Börstil

Flågg
”Jag har fått flågg i ryggen, jag är ofärdig.” ”Jag har fått flågg. Jag får sta å lätta åder hos Alinder i Golvsta” (en sjukvårdssoldat i Golvsta, Alunda).
”Flågg”=ont i ryggen av olika slag.

Fläskplåster
En fläsksvål lades över det onda man ville bota. Ofta var det fråga om en böld, men även varbildning och till och med vårtor. Man band om, och sedan fick detta ”fläskplåster” sitta tills det onda var läkt.

Fnöske på sår
Enl. meddelaren hade man förr i Alunda och Ekeby ett medel att lägga på blödande sår för att stilla blodflödet och det kallades ”fnöske”. ”Fnöske” kunde vara dels skörbränt linne, alltså det som vanligen kallades ”sköre”, dels ”värsnät”.

Tjärplåster
Man gjorde och anlade ett »tjärplåster» på så vis att man först droppade några droppar trätjära på det onda, bölden, »vartytan» eller bulnaden, därefter häftade man fast en tunn linnelapp ovanpå den pådroppade tjäran. ”Tjärplåstret” hade åtminstone det goda med sig att det skyddade sår mot orenhet, även om det inte, som man trodde, drog ut var.

Malörtskaffe
”Hemma sått dä alltid en kvast mä torkad malört i kökstaket. Mor ripa’ åv bladen å koka’ ur dom i en gryta. At hästar å kor koka’ hon stärrt, å dä ville många gubbar ha å. Sen sila’ ho åv brånga’. Om nån åv koner skulle ha åv malörts kaffe’, lag ho lite salt i.”

Torkad fettslingra
”Fettslingran har torkat.” ”Fettslingran sitter fast så benet duvnar”. (Enl. meddelaren ”duvnar” man i benet om ”fettslingran” på något vis stelnar och fastnar, vilket onda då måste masseras bort; ”fettslingra” är en fettliknande vävnad kring leder och knäskålar som på kokta köttben får fast konsistens och gulaktig färg).

aderl-scaled

Verktyg till åderlåtning. Källa: digitaltmuseum.se

Fläsksvål.

linne

Linne.

tjara

Framställning av tjära.

Torkad malört.