OLANDSBÖNDERNAS KÖPTASVAROR

Text Nils Ålenius ur Årsboken Uppland år 1953

Artikelns inledning:

Vid 1594 års riksmöte klagade borgarna i Uppsala över
att upplandsbönderna på marknaderna fingo litet eller
intet järn. Frågan gällde tydligen främst tillförseln till
distingsmarknaden. Bonden hade blivit så »stelt på jerntyg i
sitt boorede», att han inte ens kunde sätta »trädesstocken» i
jorden.

Se hela texten här: aarsbokenuppland.se

Gryta av gjutjärn. Foto och info: digitaltmuseum.se