ALUNDA KYRKA I BRAND

Inte bara en gång

År 1542 brann kyrkan, liksom även 1715 (åskeld), med stora skador som följd. Kyrkan stod länge i ett bedrövligt skick innan den 1780-1787 äntligen reparerades och byggdes om. Då tillkom två korsarmar och kyrkan blev lika bred som den var lång.

År 1859 brann kyrkan återigen. En restaurering genomfördes 1937 under ledning av arkitekt Ärland Noreen då de överkalkade målningarna togs fram och en ny altarring snidades.

Källa: wikipedia.org

Alunda kyrka. Foto: Konrad Elowsson. Årtal okänt.