BILDGALLERI MÄNNISKOR

Midsommarfest år 1944,  Abrahamstorp. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Kommunfullmäktige Alunda, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Nathan Söderblom i Alunda kyrka, slutet av 20 – talet. digitaltmuseum.se.

Luciafirande i Haberga, år 1942. Foto: digitaltmuseum.se.

Olands Centralskola, yrkesskola. År 1959. Foto: digitaltmuseum.se.

Evert Lundqvist, 50 år. Marma år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Garvaren Tore Hübinette, Foghammar. Med hustru Alma och barnen Elov Karlsson-Hübinette och Maj Hübinette cirka 1918. digitaltmuseum.se.

Amanda o Erik Eriksson i köket på Erikslund i början av 50-talet. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Helge Eriksson vid Vällenbron. Före 1940 – talet. Bilen ägdes av Ture Andersson. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Gustaf Gustafsson, år 1942. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Alunda kyrkokör, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Frälsningsarmén i Haberga, år 1937. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hugo Fredriksson med elever, år okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Skolklass i Marma. Årtal okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Evert Lundqvist, 50 år. Marma år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Grupporträtt i samband med en sjukvårdskurs i Skoby, år 1943. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Jenny Hydling 50 år, Skoby, Uppland 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Konfirmander från Ekeby. År 1926.  Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Julfest i Ekebytrakten , troligen år 1939. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.