BILDGALLERI MÄNNISKOR

Midsommarfest

Midsommarfest år 1944,  Abrahamstorp. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Kommunfullmaktige

Kommunfullmäktige Alunda, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hushallningssallskapet

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

NathanS

Nathan Söderblom i Alunda kyrka, slutet av 20 – talet. digitaltmuseum.se.

Lucia

Luciafirande i Haberga, år 1942. Foto: digitaltmuseum.se.

centralskolan

Olands Centralskola, yrkesskola. År 1959. Foto: digitaltmuseum.se.

KarlLevis

Evert Lundqvist, 50 år. Marma år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

garvare

Garvaren Tore Hübinette, Foghammar. Med hustru Alma och barnen Elov Karlsson-Hübinette och Maj Hübinette cirka 1918. digitaltmuseum.se.

AmanaErik

Amanda o Erik Eriksson i köket på Erikslund i början av 50-talet. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Helge

Helge Eriksson vid Vällenbron. Före 1940 – talet. Bilen ägdes av Ture Andersson. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Gustafsson

Gustaf Gustafsson, år 1942. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Alundakor

Alunda kyrkokör, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Frasningsarmen

Frälsningsarmén i Haberga, år 1937. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

HFmedElever

Hugo Fredriksson med elever, år okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hsallskapet

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

skolMarma

Skolklass i Marma. Årtal okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

EvertL

Evert Lundqvist, 50 år. Marma år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

KursSjukvard

Grupporträtt i samband med en sjukvårdskurs i Skoby, år 1943. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

JennyH

Jenny Hydling 50 år, Skoby, Uppland 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Konfirmander

Konfirmander från Ekeby. År 1926.  Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.

Julfest

Julfest i Ekebytrakten , troligen år 1939. Från Olof Erikssons och Kenneth Jerreståls privata samling.