BILDGALLERI MÄNNISKOR

Midsommarfest

Midsommarfest år 1944,  Abrahamstorp. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Kommunfullmaktige

Kommunfullmäktige Alunda, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hushallningssallskapet

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

NathanS

Nathan Söderblom i Alunda kyrka, slutet av 20 – talet. digitaltmuseum.se.

Lucia

Luciafirande i Haberga, år 1942. Foto: digitaltmuseum.se.

centralskolan

Olands Centralskola, yrkesskola. År 1959. Foto: digitaltmuseum.se.

Gustafsson

Gustaf Gustafsson, år 1942. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Alundakor

Alunda kyrkokör, år 1951. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Frasningsarmen

Frälsningsarmén i Haberga, år 1937. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

HFmedElever

Hugo Fredriksson med elever, år okänt. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.

Hsallskapet

Hushållningssällskapet – utställning i Alunda år 1952. Foto och mer info: digitaltmuseum.se.