Mattias Sjökvist Åkeri AB

Vi är ett väletablerat åkeri med rätt kompetens och resurser, vi är kuggen. Allt det vi gör bygger på att det ska vara klimatsmart. För oss betyder det att planera i god tid för att uppnå optimal logistik för uppdraget. Vi ger våra kunder en personlig service, tala om ditt behov eller problem så hittar vi en lösning. Vi strävar efter att upplevas som duktiga, lyhörda, flexibla och nyfikna. Vårt affärsnätverk är stort, skulle vi inte ha resurserna i egen regi så har vi garanterat en kollega som hjälper oss.

Dagens SJÖKVISTS är i en stark expansionsfas, vi åtar oss uppdrag från en enstaka transporter, till avtal som löper under flera år. Våra kunder finns inom bygg- och anläggningsföretag, hantverkare, husleverantörer men vi hjälper även privatkunder med trädfällning och materialtransporter eller att lyfta ett fönster på plats.

Följ oss på

Följ oss på