NOTIS UR SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL ALUNDA 1864

Vid kommunalsammanträde beviljade nämnden drängen Anders Åkerblom att öppna lanthandel vid Klev. Där drev han handel i tio år. Därefter flyttade han till Skoby, Mälbyn och Kilby för att i början av 1890-talet återkomma till Klev.

Efter några år flyttade han till Haberga. Där avslutades hans karriär som lanthandlare och han står vid sin död 1901 även som skräddare.