UR SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL 1813

Olands hembygdsgillets tidskrift år 1996

Organisten Sandberg anmälde att klockmärkena blivit sönderringda vid flera tillfällen. Det var i regel drängarna som ville visa sin styrka vid dessa ringningar och det var sedan svårt att erhålla böterna för dessa överträdelser.