Sunds Lantbruk

Vi heter Per-Erik och Yvonne Bennbom och driver jordbruk med uppfödning av lamm och spannmålsodling, allt foder till djuren odlas på gården. Per-Eriks familj har bott på och drivit gården i generationer.

Adress: Sund 103, Alunda.

Följ oss på