Keramiker Susanne Wall

Jag har arbetat som keramiker sedan 1981. Min första verkstad satte jag upp i Uppsala. Nu bor jag med min familj ute på landet ca 4,5 mil nordost om Uppsala. Min keramikverkstad har jag i ett litet hus hemma på gården. Jag arbetar mest i stengodslera och gör bruksgods. Jag gör även skulpturer och bilder. Dom bränner jag oftast primitivt i sågspån och halm. Då får godset en mycket vacker och levande yta.