TÅGOLYCKA

Tågurspårning söder om Upplands Tuna år 1921

På linjen mellan Alunda och Faringe skedde olyckan. Följande notering gjordes: Första ordinarie persontåg på FGJ den 1/10 21. Tåget urspårade straxt söder om Uplandstuna p g a lokskada.

Ånglok nr 23.

Hjäp anlänt.

Bild från Roslagsbanan innan olyckan. Bygge av vägport Faringe år 1918.