AUGUST ERIKSSONS SAMLINGAR – TROLLDOM

Folksägner, upptecknat. Ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 1926

Trolldom 1

För att bli kunnig i trolldom måste man gå tre torsdagar, kl. 12 på natten, på tre olika kyrkogårdar, dock ej på sådan där släkting låg begraven.

Det var en man som försökte denna metod att lära trolldom och det gick bra på två kyrkogårdar. Men när han kom till den tredje, mötte han sin avlidna och där begravda mormor.

Han blev förskräckt och skrek och mormodern förebrådde honom att han kommit på fel väg. Han hade sin dräng med sig som körkarl – denne blev så rädd han dog på hemvägen.

Trolldom 2

Om man tog oblaten vid nattvarden och nystade garn på den, och kastade den in på grannens gård, så tog man bort grödan från grannens gård.