UNT VÄNDER SIG TILL ALUNDABOR

Annons från Tidskriften Alundabygden år 1926

Utgivare av Alundabygden var Södra Olands Hembygdsgille och kostade 25 öre. Tryckt av Appelbergs boktryckeri AB.

Upsala Nya Tidnings annons var en helsida.

UNT annons år 1926.