BLACKSTA VÄDERKVARN –  Ekeby socken, Olands härad, Uppsala län. 

Text av Gun – Britt Ehn ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 1991

Blacksta har tydligen varit en gammal väderkvarnsplats, för på 1769 års bykarta finns en väderkvarn inritad. Den sista kvarnen i Blacksta fanns kvar fram till 1914 och var placerad i en backe söder om byn. Det var en 6-vingad hättekvarn och vingarna hade en längd av 11 meter, alltså en diameter över 22 meter.

Hättekvarnen bestod av ett åttkantigt fast hus avsmalnande uppåt och med vingaxeln placerad i en vridbar huv högst upp. Ännu i dag kan man i backen se rester av det åttkantiga grundet. Troligen byggdes kvarnen någon gång på 1840-talet och under de sista årtiondena var kvarnen utrustad med ångmaskin som drivkraft. För att få säden mald betalade man s.k. tullsäd, som sedan fraktades med häst till Uppsala 2 gånger/vecka.

Om det är denna kvarn eller någon tidigare som denna historia gäller är ej bekant, men då kvarnen skulle byggas gick en man omkring i bygden och sökte bilda ett kvarnbolag. Han fick ihop pengar till kvarnbygget, men det blev en dålig affär och delägarna förlorade hela sin insats. När denne man dog och hans stoft fördes förbi kvarnen på väg till Ekeby kyrka, orkade ej hästarna längre, svetten rann och de måste stanna och vila. Man ansåg att detta var beviset för att mannen hade handlat oärligt i kvarnaffären.

I några bevarade handlingar från slutet av 18oo-talet kan bl.a. berättas att i ett köpebrev från 1875 försäljer Johan Olsson och hans hustru Anna Charlotta Hansdotter en holländsk väderkvarn med tvenne par stenar, segeldukar, spett och hackor samt en tomt på tolv kappland till Blacksta och Rista Ångkvarns aktiebolag till en köpeskilling av 5.500 kronor. I en kungörelse från den 9 dec. 1877, upplästes i flera socknars kyrkor bl.a. Skäfthammar, Hökhuvud, Alunda, Tuna, Ekeby och Bladåker, att genom offentlig auktion skulle försäljas: en holländsk väderkvarn med 2 par stenar för sammanmäld och l par dito för stålsikt jämte en till kvarnen hörande ångmaskin (lokomobil) med 2 cylindrar till högstbjudande lör Blacksta och Rista Ångkvarns räkning. Vid auktionens förrättande stannade A.G. Frid, Häcklinge, Tuna socken för högsta budet 10.000 kronor.

A.G. Frid innehade kvarnen till sin död 1914, då den såldes till Säby Gård utanför
Uppsala, där kvarnen några år senare brann ned.

Bild från Blacksta saknas men här väderkvarn från Alunda, fotat av hovfotograf Samuel Lindskog (1872 – 1953).  Källa: DigitaltMuseum.